Zapytanie Ofertowe

Regulamin korzystania z serwisu i Polityka Prywatności

Administrator strony/Usługodawca

COMMERCIAL PARTS SOLUTION SP. Z O.O.

Adres siedziby:
ul. Gniewska 21Ł/22
81-047 Gdynia

1. Postanowienia ogólne

 • Każdy Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu.

  Administrator za pośrednictwem Strony Internetowej oferuje Użytkownikom dostęp do katalogu części, dodawania części do zapytania i wysyłania zapytania ofertowego.

2. Korzystanie z usług

 • Usługa "Zapytanie Ofertowe" może zostać zrealizowana wyłącznie na rzecz Użytkownika, który wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych podczas wysyłania formualarza

3. Dane osobowe

 • Dane osobowe Użytkowników przetwarzane będą przez Administratora wyłącznie na podstawie upoważnienia do przetwarzania danych oraz wyłącznie w celu realizacji zamówień lub Usług świadczonych przez Administratora.
 • Administrator chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem. Administrator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Użytkowników osobom trzecim, z zastrzeżeniem organów sądowniczych/śledczych.
 • Dane osobowe przekazane do Administratora w procesie wysyłania "Zapytania Ofertowego" podawane są dobrowolnie przez Użytkowników. Dane te będą przechowywane przez Administratora przez okres nie dłuższy niż jest to konieczne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 • Każdy, kto przekaże Administratorowi swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do treści swoich danych, w tym do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
 • Administrator zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru. Administrator może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Użytkownik naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika przez organy wymiaru sprawiedliwości.
 • Administrator zastrzega sobie prawo do ujawniania współpracującym z nim firmom i serwisom internetowym zbiorczych, ogólnych zestawień statystycznych dotyczących Użytkowników. Zestawienia takie dotyczą oglądalności Stron Internetowych i nie zawierają danych osobowych Użytkowników.
 • Dane osobowe Użytkowników mogą zostać udostępnione przez Administratora uprawnionym do ich otrzymania, na mocy obowiązujących przepisów prawa, podmiotom – w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

4. Pliki Cookies

 • Administrator stosuje mechanizm plików cookies, które podczas korzystania przez Użytkowników ze Stron Internetowych, zapisywane są przez serwer Administratora na dysku twardym urządzenia końcowego Użytkownika.
 • tkownik może poprzez modyfikację ustawień przeglądarki internetowej uniemożliwić zapisywanie plików cookies na swoim komputerze. Administrator wskazuje, że wyłączenie cookies może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Stron Internetowych.
 • Umożliwienie przeglądarce zapisywania na komputerze plików cookies oznacza jednocześnie wyrażenie zgody na takie zapisywanie.
 • Stosowanie plików cookies ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej na urządzeniach końcowych Użytkowników. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Użytkownika oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Użytkowników ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach.
 • Pliki cookies służa poprawnemu działaniu serwisu, nie mają na celu śledzenia użytkownika.
 • Administrator strony używa narzędzia Google Analytics i jego plików do zbierania danych o ruchu na stronie w formie anonimowej.

5. Postanowienia końcowe

 • Właścicielowi Serwisu przysługuje prawo okresowego zawieszenia świadczenia Usługi w Serwisie w stosunku do wszystkich lub niektórych Kont Użytkowników w związku z przeprowadzaniem prac konserwacyjnych.
 • Właściciel Serwisu ma prawo odstąpić od świadczenia Usługi w przypadku naruszenia przez Użytkownika Regulaminu, w szczególności zamieszczenia Treści o charakterze niedozwolonym, czyli sprzecznych z przepisami obowiązującego prawa lub niniejszego Regulaminu.
 • Ewentualne spory powstałe pomiędzy Właścicielem Serwisu a Użytkownikiem, który jest Konsumentem, zostają poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 • Właściciel Serwisu zastrzega prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie.
 • Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu umieszczenia ich na stronie internetowej Serwisu. Zmiany uważane są za zaakceptowane przez Użytkownika z momentem skorzystania przez niego z Serwisu.